Укрепване на основите на
Военен клуб - София с ИМП

Възстановянане фундаментите на трансформатори с помощта на ИМП

Укрепване фундаментите на стълбове за високо напрежение с ИМП

Укрепване на обществени сгради
с ИМП