ТЕХНОЛОГИЯ

Създадената от Геостабил ООД технология за укрепване на земната основа с инжекционни микропилоти изграждани в режим на хидроразрив има широко приложение в строителството.

Технологията осигурява:

  • нормална работа в стеснени пространства и трудно достъпни участъци, характерни за населени места;
  • минимално влияе върху експлоатацията на обекта, като максимално се съвместява с режима на производствения процес и не изисква неговото спиране;
  • не нарушава равновесието на земната основа;
  • не създава сеизмични натоварвания;
  • повишава физико-механичните показатели на земната основа;
  • запазва естественото състояние на околната среда
Инжекционният микропилот ИМП представлява стоманена безшевна тръба с диаметър 44 – 48 мм и дебелина на стената 3.5 – 4.0 мм, която през определени интервали е перфорирана, като върху отворите е наденат гумен маншет (фиг. 1).

ИМП се монтира в сондажи, прокарани по определена схема, съобразена с конкретния случай (фиг. 2). Пространството между тръбите и сондажа се запълва със специален разтвор. След определено време през отворите на интервалите се нагнетява разтвор в режим на хидроразрив, който прониква в слабите места на земната основа като я уплътнява и подобрява физико-механичните и качества. Изгражда се една армирана земна основа. Сондажите се прокарват със сонди от типа на “PIXI”; “ROTENBEGER” или други подобни. Разтвора е на база цимент. Той се приготвя в циклонни или турболентни бъркалки и се нагнетява с помпи от типа на „Hany”, “Craelius” или други.